بحرين روز سه شنبه تصميم گرفت سفير خود را در تهران براي رايزني و در پي اظهارات مقامات ايراني درباره ورود نيروهاي سپر الجزيره به بحرين فورا فرا بخواند.

به گزارش آتی نیوز، خبرگزاری بحرین با اعلام این خبر افزود: منامه سخنان مقامات ایرانی را مداخله در امور داخلی خود دانسته است.

طي روزهاي اخير و با گسترش قيام مردم بحرين، نيروهاي عربستاني براي كمك به حاكمان مستاصل اين كشور و سركوب مردم، وارد اين منطقه شدند.