در حالیکه نگرانی ها از انفجار نخست پایان نیافته بود، روز دوشنبه چهاردهم مارس جهانیان شاهد انفجار در رآکتور شماره سه این نیروگاه هسته ای بودند.

شرکت برق توکیو که مسئولیت این نیروگاه هسته ای را بر عهده دارد امروز سرانجام به این موضوع واکنش نشان داد. کارا یوشیدا سخنگوی این شرکت گفت، به نظر می رسد که انفجار روز دوشنبه انفجار هیدروژن بوده است و جای هیچگونه نگرانی نیست. این در حالی است که شواهد نشان می دهد که سیستم خنک کننده این نیروگاه بر اثر لرزش زمین و سونامی ناشی از آن بطور کلی از کار افتاده است. این موضوع به شدت خطر گرم شدن هسته رآکتورها را در پی دارد که پس از آن پخش مواد رادیو اکتیو را می تواند به دنبال داشته باشد.

این رآکتورها به گونه ای ساخته و طراحی شده اند که باید دائما بوسیله جریان آب خنک شوند در غیر این صورت اگر این دما به حدی برسد که اورنیوم در آن ذوب شود، می تواند موجب انتشار دوده غلیط رادیو اکتیو شود. در زمانی که زمین لرزه هشت و نه دهم ریشتری روز جمعه روی داد، بر اساس طراحی های انجام شده، حرکت رآکتورها بلافاصله متوقف شدند. اما مشکل اساسی از آنجایی آغاز شد که به دلیل از کار افتادن سیستم خنک کننده و در نتیجه قطع جریان آب، میله های اورانیوم در داخل رآکتور ها خارج از آب قرار گرفتند. کارشناسان هسته ای احتمال می دهند که بدنه رآکتورهای نشتی پیدا کرده باشد و به همین دلیل است که میله های اورانیوم خارج از آب مانده و این احتمال وجود دارد که ذوب شوند. این شبکه ادامه داد، در حالی که تلاش ها برای مهار بحران هسته ای ژاپن ادامه داشت، روز سه شنبه انفجاری مهیب در راکتور شماره دو نیروگاه فوکوشیما روی داد و به این ترتیب می توان گفت که تمام رآکتورهای این نیروگاه دچار سانحه شده اند چرا که نیروگاه شماره چهار نیز دچار آتش سوزی شده است. تمام کارشناسان جهان بر این عقیده اند که خطر هسته ای نیروگاه فوکوشیما جدی است و می تواند به فاجعه ای بزرگ در جهان تبدیل شود.