خبرگزاری فرانسه در خبری فوری از سازمان ملل اعلام کرد ... شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه درباره متن پیش نویس قطعنامه ای درباره لیبی به توافق دست یافت. این متن قرار است امروز پنج شنبه به رای گذاشته شود.