به گزارشافکارنیوز، منابع دیپلماتیک عربی به شبکه تلویزیونی المستقبل لبنان گفتند: اخضر ابراهیمی هفته آینده استعفای خود را تقدیم بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد خواهد کرد.

این منابع افزودند: رویکردی برای جایگزین کردن بیل کلینتون رئیس جمهوری اسبق آمریکا به جای اخضر ابراهیمی برای اهتمام ورزیدن به موضوع سوریه وجود دارد.

این منابع گفتند: ابراهیمی تمایل دارد که در پست خود به عنوان مشاور دبیرکل سازمان ملل باقی بماند.