به گزارشافکارنیوز، حزب سیاسی وابسته به پرویز مشرف اعلام کرد در انتخابات پارلمانی این کشور که هفته آینده برگزار خواهد شد، شرکت نخواهد کرد.
آسیا اسحاق، رئیس بخش اطلاع رسانی حزب «مسلم لیگ کل پاکستان» اعلام کرد، تصمیم برای تحریم انتخابات بعد از آن گرفته شد که دادگاه پاکستان مشرف را تا آخر عمر از شرکت در رقابت انتخابات پارلمانی منع کرد.
اسحاق افزود: ما از دادگاه انتظار عدالت داشتیم اما آنها مشرف را تا کل زندگی از شرکت در انتخابات منع کردند. ما معتقدیم که در شرایط کنونی، امکان برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه میسر نیست، بنابراین تصمیم گرفتیم آن را تحریم کنیم.
پاکستان قرار است در ۱۱ ماه می انتخابات پارلمانی خود را برای تعیین سرنوشت ۲۷۲ کرسی منتخب مجمع ملی برگزار کند. ۷۰ کرسی اعم از ۶۰ کرسی برای زنان و ۱۰ کرسی برای غیرمسلمانان نیز بر پایه سهم هر حزب در انتخابات واگذار خواهد شد.
انتخابات برای تعیین ۵۷۷ کرسی چهار مجمع ایالتی نیز قرار است در همان روز برگزار شود.
مشرف به خاطر اتهام قتل بینظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان در سال ۲۰۰۷ تحت بازداشت خانگی قرار دارد.

وی همچنین با اتهام دستگیری قضات و سرکوب قوه قضائیه در سال ۲۰۰۷ مواجه است.
مشرف در ماه مارس به چهار سال تبعید خودخاسته خود پایان داد و از لندن به پاکستان برگشت تا در انتخابات پارلمانی شرکت کند.