به گزارشافکارنیوز، در پی از خط خارج شدن شماری از واگن‌های یک قطار در نزدیکی شهر «گنت»، مقامات بلژیکی اوایل وقت امروز حدود ۳۰۰ تن از ساکنین منطقه را تخلیه کردند.

خروج این واگن‌ها از خط به وقوع چندین انفجار و آتش‌سوزی گسترده منجر شد.

در این حادثه که حدود ساعت ۲ صبح اتفاقافتاد، به کسی آسیب نرسید.