به گزارشافکارنیوز، با وجود دستور " ملک عبدالله " برای محدود کردن صدور فتوا به هیأت علمای ارشد در عربستان، برخی محافل شرعی در این کشور به دلیل ادامه صدور فتواهای عجیب و غریب از سوی مفتی‌ها و مبلغان سعودی، تردید دارند که دستور مذکور بتواند به هرج و مرج در این زمینه پایان دهد.

روزنامه الحیات عربستان در این زمینه می نویسد: برخی از مفتی‌های سعودی دستور ملک عبد الله را درباره شرایط فتوا دادن پذیرفته و متعهد به رعایت آن شدند، اما دیری نگذشت که از تعهدات خود عقب نشستند.

برخی از طرفداران اقدام پادشاه عربستان هدف از آن را حل مشکل هرج مرج در صدور فتوا می دانند که در محافل فقهی و رسانه ای عربستان رواج یافته است.

"خالد المزینی" پژوهشگر امور فقهی و فتوا و هضو هیأت علمی دانشگاه "ملک فهد" با اشاره به نقش رسانهها در ترویج فتواهای جنجالی گفت: برخی از کسانی که فتوا صادر می کنند صلاحیت علمی صدور فتوا و درایت لازم را برای درک شرایط ندارند.