به گزارشافکارنیوز، «بشار اسد»، رئیس جمهوری سوریه امروز شنبه با حضور در میان دانشجویان شهر دمشق در مراسم دانشجویی شرکت کرد که برای گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای دانشجوی سوریه برگزار شده بود که در حوادثجاری در این کشور جان خود را از دست داده بودند.

رئیس جمهوری سوریه در این مراسم که با حضور هزاران دانشجو برگزار شده بود، از بنای یاد بود شهدای دانشگاه‌های سوریه نیز پرده برداری کرد که در دانشکده حقوق دمشق نصب شده است.

بر اساس این گزارش، رئیس جمهوری سوریه با افزایش حضور مردمی خود در دمشق این پیام روشن و شفاف را میرساند که زندگی عادی و روند طبیعی امور در پایتخت همچنان در جریان است.