رئیس‌جمهور در بسیاری از کشورهای جهان بالاترین مقام اجرایی به شمار می‌آید و بدون تردید تمام حرکات و رفتارهای وی از نگاه رسانه‌ها و مردم مخفی نمی‌ماند.

به گزارش افکارنیوز، روزنامه انگلیسی دیلی‌میل طی گزارشی به جمع‌‌آوری تعدادی از تصاویر رئیس جمهور آمریکا در جلسات مختلف پرداخته است که در آن به صورت نامتعارفی نشسته است و اغلب پاهایش را روی میز کار گذاشته یا به گونه‌ای در جلسه نشسته که به دور از شأن یک رئیس جمهور است.

دیلیمیل نوشت: از همه قابل توجهتر آن است که رئیس جمهور اغلب پاهایش را روی میزش میگذارد اما این تنها یک میز عادی نیست بلکه میزی است که نامش رزولوت بوده که توسط ملکه ویکتوریا در سال ۱۸۸۰ به راترفورد هایر رئیس جمهور وقت آمریکا اهدا شد.

کد خبر: 218017