به گزارش افکارنیوز، شیخ «احمد القطان» با اشاره به اینکه تکفیری‌ها تفکر یهودی - آمریکایی دارند، در واکنش به اقدام گروه‌های تکفیری در نبش قبر حجر بن عدی صحابی پیامبر اکرم(ص) در سوریه، گفت: گروههایی که در فتنه طائفه‌ای و مذهبی گرفتار شده‌اند، یک تفکر انزوا گرایانه را در دستور کار خود قرار داده‌اند؛ این اقدام نشان می‌دهد که این گروه‌ها به دنبال آزادی و دموکراسی نیستند، بلکه خواهان به راه انداختن درگیری‌های طایفه‌ای و مذهبی هستند.

رئیس جمعیت لبنانی «قولنا والعمل» با اشاره به ادعای انقلابی بودن این افراد تأکید کرد که این اقدامات احساسات شیعیان و اهل تسنن را در هر مکانی جریحه دار می‌کند و افزود: آیا این اقدام در راستای همان ادعاهای انقلابی آنها است، آیا این کار برای آنها آزادی و دموکراسی مورد نظرشان را ایجاد می‌کند؟

شیخ احمد القطان این اقدامات را نتیجه تفکرات انزواگرایانه و تکفیری و متعصب آنها دانست و در واکنش به جشن و پایکوبی تکفیری‌ها بعد از تخریب مقبره حجربن عدی، نبش قبر در اسلام را حرام دانست و گفت: مزدوران آمریکایی - یهودی پس از شکست نظامی در سوریه، به این شیوه روی آورده‌اند.

چند روز پیش تروریستهای وابسته به جبهه النصره دست به تخریب و نبش قبر آرامگاه حجر بن عدی صحابی پیامبر در عدرای ریف دمشق زدند و جنازه وی را به مکان نامعلومی انتقال دادند.