شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داد عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان فردا پس از نماز جمعه سخنان مهمی خطاب به مردم این کشور ایراد خواهد کرد.

اعلام این سخنرانی در پی بازگشت پادشاه عربستان از سفر درمانی در اواخر فوریه گذشته صورت می گیرد. ماجد الحجیلان خبرنگار شبکه الجزیره در ریاض درباره محورهای احتمالی سخنان پادشاه عربستان گفت: امروز دربار سعودی اعلام کرد ملک عبدالله فردا جمعه سخنرانی خواهد کرد.

این مساله از زمان بازگشت ملک عبدالله از سفر درمانی اش در اواخر فوریه انتظار می رفت. سبب انتظار این است که دوره شورای وزیران بر اساس نظام حکومتی به پایان رسیده است و مدت مشخص در این زمینه چهار سال است، بنابراین ملک عبدالله تصمیمی برای تمدید ماموریت وزیران نگرفته است، برخی وزیران به تازگی منصوب شده اند ولی دوره فعالیت بیشتر وزیران در شورای وزیران کنونی پایان یافته است و ادامه فعالیت آنها تمدید نشده است، بنابراین انتظار می رود که ملک عبدالله تغییرات گسترده ای در کابینه ایجاد کند. وی افزود: ملک عبدالله از زمان به دست گرفتن حکومت در حدود شش سال پیش پس از مرگ ملک فهد، تغییرات گسترده ای در شورای وزیران ایجاد نکرده ا ست، بلکه اولین تصمیماتش پس از به دست گرفتن زمام قدرت، تمدید فعالیت کابینه با تمام اعضایش بود، پس از آن در سال دو هزار و هفت، تغییراتی ایجاد شد، به همین سبب شماری از وزیران فعلی در شورای وزیران سالهای مدیدی است که وزیر هستند و به همین سبب احتمال می رود تغییرات گسترده ای در ترکیب دولت ایجاد شود، بنابراین آنچه قطعی است ایجاد تغییرات گسترده و تقریبا کاملی در شورای وزیران به ویژه وزیرانی است که سالهای طولانی در پست خود فعالیت می کنند. وی افزود: شایعات متعدی هم درباره اتخاذ تصمیماتی مربوط به مطالبات مردمی و معیشتی مثل بیکاری و مسکن و افزایش حقوق مطرح شده است، ولی احتمال نمی رود چنین مسائلی مطرح شود زیرا ملک عبدالله پیش از ورود به کشور تصمیماتی را اتخاذ کرد که به برخی از این مسائل(بیکاری و …) پرداخت.

احتمال می رود که تصمیمات جدید ملک عبدالله، بیشتر از آنکه مربوط به مسائل معیشتی باشد، ماهیت سیاسی داشته باشد.