به گزارشافکارنیوز، " عبدالله گل " روز گذشته وارد پرتغال شد و مورد استقبال " آنیبال کاواکو " همتای خود در این کشور قرار گرفت. وی در ادامه با " پدرو پاسوس کوئلهو " نخست وزیر پرتغال دیدار کرد.

رئیس جمور ترکیه در دیدار با نخست وزیر پرتغال قراردادی را جهت توسعه همکاری های دو کشور در زمینه تجارت و اقتصاد به امضا رساند.

گل برای انجام سفری سه روزه به پرتغال رفته است.