به گزارش افکارنیوز، رژیم اشغالگر قدس عصر دیروز فرمان تخریب خانه ۱۱ فلسطینی در روستایی در حومه رام الله را صادر کرد.

بر اساس این فرمان، منازل ۱۱ فلسطینی در روستای «دیرنظام» واقع در دو کیلومتری جنوب منطقه «نبی صالح» تخریب خواهد شد. رژیم صهیونیستی همچنین فرمان توقف روند ساخت یک باب منزل مسکونی در این منطقه را نیز صادر کرده است.

این در حالی است که در صورت تخریب منزل این ۱۱ فلسطینی، حدود ۴۰ نفر بی خانمان می شوند.

این منازل در محدوده شهرک صهیونیستی «هلمیش» قرار دارند و اکثر منازل این منطقه پیش از احداثشهرک غیرقانونی صهیونیست نشین ساخته شده بودند.

اسرائیل در نظر دارد در زمینهای این منطقه شهرک سازی را توسعه دهد.

جوانان فلسطینی پس از شنیدن فرمان تخریب منازل خود با پرتاب سنگ به سوی نظامیان اسرائیلی یورش برده و با شلیک گاز اشک آور آنها روبرو شدند.

سران رژیم صهیونیستی با طرح تخریب انبوه منازل فلسطینیان در منطقه C موافقت کرده است.

در ۱۰ سال گذشته تاکنون اسرائیل بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ خانه فلسطینی را در کرانه باختری به ویرانه بدل کرده و بیش از ۱۳ هزار فلسطینی را آواره ساخته است.