به گزارش افکارنیوز، براساس گزارش های رسانه های مصری " احمد سلیمان " به عنوان وزیر دادگستری، " احمد الجیزاوی " به عنوان وزیر کشاورزی، " حاتم بجاتو " به عنوان وزیر امور مجالس پارلمانی و " احمد عیسی " به عنوان وزیر آثار باستانی جدید کابینه دولت این کشور انتخاب شده اند.


همچنین " فیاض حسنین ابراهیم " به عنوان وزیر دارائی و " رمضان هداره " به عنوان وزیر نفت جدید کابینه دولت مصر انتخاب شدند.

"علاء عبدالعزيز السيد عبدالفتاح" به عنوان وزير فرهنگ،"يحيي حامد عبدالسميع حامد" به عنوان وزير سرمايه گذاري و"احمد محمد عمرو دراج" به عنوان وزير برنامه ريزي وهمكاري بين المللي انتخاب شدند.