به گزارشافکارنیوز،۹ وزیر در کابینه قندیل تغییر کردند که امروز در برابر مرسی سوگند یاد کردند.

بر اساس این گزارش قندیل و وزرای جدید و آنهایی که در منصب خود باقی مانده‌اند ساعتی پیش وارد کاخ ریاست جمهوری مصر شده و در برابر مرسی که قرار است امروز به برزیل سفر کند، سوگند یاد کردند.

تعدیل وزرا، وزارتخانه‌های اطلاع‌رسانی، کشور و بهداشت را شامل نشده است.

بر اساس این گزارش اسامی وزرای جدید که شامل ۹ وزارتخانه به جای ۱۱ وزارتخانه است، عبارت است از:

أحمد محمد أحمد سلیمان وزیر دادگستری

أحمد عبد الله بجاتو وزیر امور پارلمانی

مهندس شریف حسن رمضان هدارة وزیر نفت و منابع معدنی

أحمد عیسى أحمد، وزیر امور آثار باستانی

أحمد محمود الجیزاوی، وزیر کشاورزی و اصلاحات ارضی

فیاض عبد المنعم حسنین إبراهیم، وزیر دارایی

أحمد محمد عمرو دراج، وزیر برنامه‌ریزی و همکاری بین‌المللی

علاء عبد العزیز عبد الفتاح، وزیر فرهنگ

یحیى حامد عبد السمیع حامد، وزیر سرمایهگذاری