به گزارشافکارنیوز،علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران دقایقی پیش با عبدالله نسور نخست‌وزیر اردن دیدار کرد.

پیش از این دیدار نیز صالحی با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و ناصر جوده وزیر خارجه این کشور دیدار کرد.

صالحی در سفر خود به امان درباره گسترش مناسبات دو کشور و نیز تحولات بینالمللی و منطقه از جمله اوضاع سوریه با مقامات عالی رتبه اردنی دیدار و گفتوگو میکند.