به گزارش افکارنیوز، در بیانیه وزارت اوقاف مصر آمده است این وزارت خانه هیچ مانعی در مسیر تعامل از جهات داخلی و خارجی نمی‎بیند و حضور در فعالیت‎ها را نیز رد نمی‎کند با این شرط که این اقدامات با آگاهی نسبت به تحرکات و فعالیت‎های روحانیون انجام بگیرد و از چارچوب قوانین و نظم اداری این وزارتخانه خارج نشود.

در ادامه این بیانیه آمده است: با توجه به این که این روحانیون برخلاق قوانین عمل کردند و موافقت وزارتخانه را قبل از سفر به ایران کسب نکردند این وزارتخانه حق قانونی خود می‎داند که این موضوع را با هدف حفاظت از جایگاه این وزارت خانه پیگیری کند تا بار دیگر تکرار نشود.

تعدادی از اعضای سندیکای مستقل روحانیون مصر به ریاست «محمد البسطویسی» به تازگی برای حضور در همایش «علما و بیداری اسلامی» به تهران سفر کرد. این اقدام بدون اطلاع وزارت اوقاف صورت گرفته بود.

وزارت اوقاف مصر قبل از این به روحانیون هشدار داده بود که بدون اطلاع و مجوز این وزارتخانه به سفرهای خارجی و به ویژه ایران نروند تا مانع از گسترش تشیع شوند.

«محمد البسطویسی» رئیس سندیکای روحانیون مستقل که یکی از شرکت کنندگان در همایش تهران بود؛ در این باره به روزنامه الوطن گفت: در کنفرانس بیداری اسلامی در تهران ۸۳ کشور مشارکت کرده بودند و هدف از آن کمک به مسئله فلسطین بود.

البسطویسی گفت که به صورت شخصی دعوتنامه حضور در این مراسم را دریافت کرده است و به عنوان فردی و نه به عنوان نماینده وزارت اوقاف مصر به ایران سفر کرده بود.

او درباره اینکه برای سفر به تهران از وزارت اوقاف مصر مجوز دریافت نکرد نیز گفت: من در هنگام سفر ۲ روزه به ایران، در مرخصی بودم. ما مخالف برخورد دوگانه وزارت اوقاف هستیم. روحانیون وابسته به اخوان المسلمین بدون کسب اجازه از کسی، به صورت کاروانی به غزه می روند.