به گزارش افکارنیوز، شیخ نعیم قاسم گفت: استکبار جهانی با همسویی کشورهای منطقه علیه سوریه توطئه می کند و قصد ویرانی آن را دارد زیرا سوریه را به مثابه گرفتاری برای خود می پندارد.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان بیان کرد: آنها خواهان ویرانی سوریه برای تحقق سه هدف هستند؛ نخست ضربه زدن به مقاومت از راه سوریه، دوم از میان برداشتن تنها کشور عربی که علیه اسرائیل است و سوم تغییر نقشه خاورمیانه از راه سوریه.

وی اظهار داشت: اگر کشورهای حوزه خلیج فارس می پندارند که از تغییرات در امان هستند سخت در توهم به سر می برند زیرا تغییرات به آنها نیز خواهد رسید.

وی با اشاره به حمله اسرائیل به سوریه گفت: این حمله به سبب پایداری سوریه در برابر اسرائیل است و این حمله با هدف بالا بردن روحیه تروریستها و گروههای تکفیری است. چرا ندایی در برابر تجاوز اسرائیل وجود ندارد؟ کجاست کسانی که دم از آزادی فلسطین می زدند؟ این حمله بخشی از توطئه ها علیه سوریه و همسو با گروههای تکفیری برای ویرانی سوریه است.

نعیم قاسم بیان کرد: پایداری سوریه پس از دو سال و سه ماه نشان دهنده حمایت مردمی از آن است. استبکار جهانی ممکن است بتوانند در راستای طولانی کردن بحران سوریه حرکت کنند اما هیچگاه نمی توانند نظام سوریه را مطابق دلخواه خود تغییر دهند.

وی افزود: راه حل بحران سوریه سیاسی و به دور از دخالت خارجی است.