شبكه خبري الجزيره در خبري فوري اعلام كرد در حمله هواپيماهاي فرانسوي چهار تانك نيروهاي قذافي منهدم شدند.

شبکه خبری الجزیره در خبری فوری اعلام کرد در حمله هواپیماهای فرانسوی چهار تانک نیروهای قذافی منهدم شدند.

بنابر این گزارش، حمله هواپیماهای فرانسوی حملات خود را پس از پایان نشست پاریس آغاز کردند و قرار است ناو هواپیما بر شارل دوگل عازم آب های لیبی شود.

قرار است در روزهاي آينده ساير متحدين فرانسه از جمله نيروهاي آمريكايي و انگليسي نيز وارد عمل شوند.