عایشه قذافی در میان طرفداران پدر در خیابانهای طرابلس/ عکس: رویترز