مرکل، صدراعظم آلمان، اعلام کرده است که افزون بر توقف فعالیت دستکم سهماهه هفت راکتور قدیمی آلمان، هر ۱۷ راکتور موجود در این کشور نیز باید به طور دقیق کنترل شوند و ایمنی آنها در مقابل حوادث افزایش یابد.

این نظر صدراعظم آلمان بحث‌های موجود در باره سیاست اتمی آلمان را کاهش نداده است. گرچه بیشتر احزاب این کشور موافق پایان یافتن فعالیت‌های راکتورهای اتمی هستند، اما در مورد زمان توقف این فعالیت‌ها نظر همگونی وجود ندارد.

حزب دمکرات - آزاد آلمان موافق استفاده محدود از انرژی اتمی

گیدو وستروله، رئیس حزب دمکرات - آزاد آلمان و معاون صدراعظم آلمان، در گفت‌و‌گویی با نشریه آلمانی اشپیگل در این‌باره گفت: «این که ما با پایان دادن استفاده از انرژی اتمی موافقیم امری قطعی و پایان یافته است، اما احتیاج به انرژی در آلمان را نمی‌توان در شرایط کنونی با انرژی خورشیدی، بادی و آبی تامین کرد.» رئیس حزب دمکرات - آزاد آلمان به همین جهت تاکید می‌کند که نمی‌توان از هم اکنون اعلام کرد که دوران فعالیت راکتورها کوتاه‌تر از زمانی خواهد بود که از قبل تعیین شده است.

ناهمگونی دیدگاه‌ها در حزب دمکرات مسیحی آلمان

حزب دمکرات مسیحی آلمان هنوز در باره توقف فعالیت رکتورهای اتمی تصمیم قطعی خود را نگرفته است. اولیور ویتکه، دبیر کل این حزب در ایالت نورد راین وستفالن، برای مشخص شدن خط مشی حزب خواستار نظرخواهی از اعضا شده ست. او در مصاحبه‌ای با روزنامه آلمانی " راینیشن پست " اعلام کرد که در سه‌ماهی که راکتورهای قدیمی فعالیت‌شان متوقف شده، می‌توان تصمیم نهایی را در این مورد گرفت.

این پیشنهاد دبیر کل حزب دمکرات مسیحی آلمان در ایالت نورد راین وستفالن، مخالفانی نیز دارد. هرمان گروهه، دبیر کل فدرال حزب طی مصاحبه‌ای با نشریه آلمانی " فوکوس " در این مورد گفت که نظرخواهی از اعضای حزب پیشنهاد مناسبی نیست. او گفت که بدنه حزب تا کنون بحثهای فراوانی در ارتباط با پیامدهای فاجعه ژاپن کرده و این بحث‌ها و دیدگاه‌های اعضا در هفته‌های آتی نیز همچنان ادامه خواهند یافت.احزاب سبزها و سوسیال دمکرات آلمان خواستار پایان هر چه زودتر راکتورهای اتمی

زیگمار گابریل، رئیس حزب سوسیال دمکرات آلمان که خواستار قانونی شدن توقف فعالیت‌های راکتورهای اتمی است، اعلام کرد که صدراعظم آلمان توقف سه ماهه را از این جهت صادر کرده که بتواند در چند انتخابات ایالتی بخت برنده‌ای در دست داشته باشد. او در ادامه گفت که خانم مرکل پس از انتخابات بار دیگر بر ادامه فعالیتهای اتمی راکتورها تاکید خواهد کرد.حزب سبزهای آلمان خواستار سرعت بخشیدن برای اجرایی شدن توقف فعالیت راکتورهای اتمی است. این حزب در کنگره کوچک خود خواستار آن شد که تا سال ۲۰۱۷ فعالیت همه راکتورهای اتمی در آلمان متوقف شوند.