روز شنبه زمانیکه محمد البرادعی، از رهبران سیاسی مصر و برنده جایزه صلح نوبل برای انداختن رای خود به صندوق به یکی از حوزه های جنوب قاهره رفته بودٌ صدها تن با سنگ به او و خودرویش حمله کردند.

البرادعی گفته بود که به همه پرسی رای منفی می دهد زیرا که برگزاری انتخابات در شش ماه آینده تنها به سودحزب حاکم و اخوان المسلمین خواهد بود و دیگران فرصت کافی برای آمادگی ندارند.