به گزارشافکارنیوز، معمر گولر، وزیر کشور ترکیه از وقوع چندین انفجار در شهر ریحانلی خبر داد.

شبکه تلویزیونی المنار گزارش داد، پنج مظنون در رابطه با انفجارهای ریحانلی بازداشت شدند.