به گزارش افکارنیوز، نواز شریف با اعلام پیروزی حزب مسلم لیگ، ابراز امیدواری کرد این حزب با کسب اکثریت آراء، مانع از تشکیل یک دولت ائتلافی شود.

شریف در حضور طرفداران خود در «لاهور» دومین شهر بزرگ پاکستان اعلام کرد: «آراء همچنان در حال شمارش است اما از هم اینک معلوم است که حزب مسلم لیگ به عنوان حزب اصلی برنده خواهد شد.»

طبق این گزارش، انتخابات اخیر پاکستان که حدود هشتاد و شش میلیون نفر واجد شرایط شرکت در آن بودند، برای نخستین بار پس از استقلال پاکستان از بریتانیا و در ۶۶ سال گذشته، امکان انتقال قدرت از یک دولت غیرنظامی به دولت غیرنظامی دیگر را فراهم می سازد.

از سوی دیگر، کمیسیون انتخابات پاکستان میزان مشارکت مردم در انتخابات روز گذشته را شصت درصد اعلام کرد.