به گزارشافکارنیوز، انتخابات امروز بلغارستان در حالی برگزار می شود که آن دسته از مخالفانی که در ماه فوریه سال جاری موجب کناره گیری حزب حاکم GERB از قدرت شدند اعلام کرده اند که قصد برگزاری تظاهرات های گسترده در زمان برگزاری انتخابات را دارند.

دولت بلغارستان در ماه فوریه سال جاری به دلیل اعتراضات مردم به سخت تر شدن شرایط زندگی در نتیجه اجرای طرح ریاضت اقتصادی استعفا داد.

آخرین نظرسنجی ها حکایت از رقابت شانه به شانه دو حزب GERB و سوسیالیست ها دارد اما با این وجود هنوز یک پنجم از افراد واجد شرایط رای دادن در بلغارستان تصمیمی در این مورد که به کدام حزب رای بدهند نگرفته اند.

بلغارستان شش سال قبل به اتحادیه اروپا پیوسته در حال حاضر فقیرترین عضو این اتحادیه محسوب می شود بطوریکه هفت میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از مردم آن بیکار هستند.