به گزارش افکارنیوز، ۲ هزار نفر از ساکنان فلسطین اشغالی شب گذشته در اعتراض به بودجه ریاضتی رژِیم صهیونیستی که قرار است روز دوشنبه از سوی کابینه این رژیم تصویب شود تظاهرات بر پا کردند.

این تظاهرات در تل آویو برگزار شد و عمده اعتراضات مردم علیه "یائیر لابید" وزیر دارایی رژیم صهیونیستی بود. پیش بینی می شود بودجه جدید این رژیم مبتنی بر افزایش درآمدهای مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده و کاهش هزینه های دولت باشد به طوری که این مسئله شامل کاهش امتیازات اجتماعی ساکنان اراضی اشغالی ۱۹۴۸ می شود.