به گزارش افکارنیوز، تظاهرکنندگان مخالفت خود را با طرح افزایش مالیات بر درآمد کارگران به میزان یک و نیم درصد اعلام کردند.


این افزایش مالیات بر دستمزد ها در حالی است که میزان افزایش مالیات شرکتها از یک درصد تجاوز نمی کند.


قرار است در بودجه جدید پیشنهادی از سوی دولت رژیم صهیونیستی، افزایش مالیات بردرآمد، مالیات ارزش افزوده و کاهش هزینه های دولتی مورد توجه قرار گیرد.


گفتنی است کابینه رژیم صهیونیستی به خاطر نگرانی از زیان شرکتها و اخراج احتمالی کارکنان، با احتیاط با آنها برخورد می کند.