به گزارشافکارنیوز، مقامات بلغارستان تنها چند ساعت مانده به برگزاری انتخابات پارلمانی خبر از کشف و ضبط ۳۵۰ هزار برگه رأی تقلبی دادند.

این عملیات منجر به افزایش ادعاهای مخالفین درباره تقلب نخست‌وزیر سابق بلغارستان در انتخابات شده است.

به گفته سرگئی استانشو، رهبر حزب سوسیالیست، این عملیات نشان از آمادگی برای تقلب گسترده در انتخابات یکشنبه دارد.

به گفته وی این تعداد بالغ بر ۱۰ درصد از مجموع شرکت کنندگان بوده و ۲۵ کرسی پارلمان را در بر خواهد داشت.

تعداد برگه های رأی بسیار بیشتر از سفارشی بود که این چاپخانه دریافت کرده بود.

دولت بلغارستان تأیید کرده است که تمام ۸/۳۴۳ / ۰۰۰ برگه رأی سفارش داده شده را روز چهارشنبه از چاپخانه مولتی‌پرینت دریافت کرده است.

این عملیات توسط مأمورین اداره دولتی امنیت ملی بلغارستان انجام شده. رادیو دولتی بلغارستان اعلام کرد که صاحب این چاپخانه دارای ارتباط نزدیکی با یکی از احزاب کلیدی بود و وزارت کشور به عمد از این عملیات خارج نگه داشته شده بود.

انتخابات پارلمانی بلغارستان امروز (یکشنبه) برگزار میشود.