به گزارشافکارنیوز، سخنگوی دفتر ریاست جمهور کره جنوبی در پی شکایت یکی از زنان کارمند سفارت کره جنوبی به پلیس آمریکا، از سمت خود برکنار شد.

این اخراج همزمان با سفر رییس جمهور کره جنوبی به آمریکا رخ داده است.

«یون چان جونگ» سخنگوی دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی روز گذشته به علت سوء استفاده جنسی از یکی از کارمندهای زیر نظر خود از کار برکنار شد.

رئیس دفتر کره جنوبی امروز یک شنبه از این موضوع عذرخواهی کرد.

در همین حال، حزب مخالف دولت کره جنوبی نیز خواستار عذرخواهی رسمی «پارک گئون هه» رئیس جمهوری این کشور شد.

چندی قبل وزیران دفاع و معاون وزیر دادگستری نیز مجبور به ترک خدمت شدند که به گفته تحلیلگران سیاسی، این تغییر کادرهای اجباری، می تواند به ستون دولت کره جنوبی صدماتی وارد کند.