به گزارشافکارنیوز، هزاران تن از هواداران «سیلویو برلوسکونی» نخست‌وزیر اسبق ایتالیا در اعتراض به حکم دادگاه در محکومیت وی به ۴ سال حبس تظاهرات کردند.

بر اساس این گزارش، در این تظاهرات که وزرای حزب حامی وی؛ حزب «مردم آزاد» در شهر «براسیا» حضور داشتند، شعار «همه برای برلوسکونی» سر دادند که شرکت این افراد در تظاهرات به تنشی در ائتلاف حاکم منجر شده است.

برلوسکونی با اعلام ادعای بی‌گناهی در مورد حکم دادگاه گفت: «این حکمی حزبی است که بر اساس نفرت از من صادر شده است. دادگاه می‌خواهد من را نابود کند.» همزمان شماری از مخالفان برلوسکونی نیز تظاهرات کردند که به درگیری میان ۲ طرف منجر شد.

برلوسکونی ۷۶ ساله روز چهارشنبه به دلیل تخلفات مالیاتی به ۴ سال حبس محکوم شد. دادگاهی در ایتالیا همچنین حکم ۴ سال حبس و ۵ سال ممنوعیت از تصدی مناصب دولتی برای این سیاستمدار ایتالیایی را به اتهام فرار مالیاتی مورد تأیید قرار داده است.

سیلویو برلوسکونی در حال حاضر با چند مورد اتهام روبروست و پروندههای اتهامی او در چند دادگاه در حال رسیدگی است.