به گزارشافکارنیوز، این ممنوعیت به دلیل وجود درصد بالایی از ماده سمی دیوکسین در این ماهی وضع شد اما با وجود این ممنوعیت، شرکت‌های سوئدی ۲۰۰ تن از این ماهی را به شرکت‌هایی در فرانسه، دانمارک و هلند فروختند.

یک شرکت فرانسوی که ۱۰۳ تن از ماهی آزاد دریای بالتیک را در سال ۲۰۱۱ خریداری کرد، اعلام کرد آزمایش‌های انجام شده توسط این شرکت برای بررسی وجود دیوکسین در ماهی منفی بوده است.

فروش ماهی آزاد در کشورهای سوئد، فنلاند و لتونی معاف از این ممنوعیت است اما حتی در این کشورها نیز فروش باید بر طبق دستورالعمل‌هایی در مورد میزان مناسب مصرف انجام بگیرد.

سازمان ملی غذای سوئد مصرف ماهی آزاد و شاه ماهی دریای بالتیک را بیش از یک بار در هفته توصیه نکرده است. برای کودکان و همچنین زنان پایین ۱۸ سال که نسبت به دی اکسین آسیب پذیرترند، میزان مصرف به دو تا سه بار در سال محدود شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، با اینهمه میزان مصرف نیز در سوئد پایین است و از محدودیتهای تعیین شده فراتر نمیرود.