به گزارش افکارنیوز، " کریستینا جورجیوا " در بازدید از کمپ آوراگان سوری در اردن با بیان این مطلب گفت: اتحادیه اروپا ۶۵ میلیون یوروی دیگر برای کمک به افرادی که از ناآرامی های سوریه آسیب دیده اند اختصاص می دهد.

بدین ترتیب رقم کلی اتحادیه اروپا به آوراگان سوری به ۶۵۱ میلیون یورو می رسد.

هر چند اتحادیه اروپا این کمک ها را در چارچوب کمک های انسان دوستانه در اختیار مهاجرین و آوارگان سوری قرار می دهد اما بخشی از این کمک ها در اختیار شورشیان فعال در سوریه قرار می گیرد و یا آنکه افرادی که این کمک ها را از اروپا به خاورمیانه منتقل می کنند تروریست هایی هستند که به شورشیان حاضر در سوریه ملحق می شوند.