به گزارشافکارنیوز، فعالان ضد سلطنتی در اطراف دفتر بی‌بی‌سی در لندن از این رسانه دولتی انگلیس خواستند تا از حمایت رژیم سلطنتی دست بردارد.

تظاهر کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی مانند " شما ماشین کاخ نخست‌وزیری نیستید " و " گزارش دهید، جشن نگیرید " فضای سلطنتی حاکم بر شبکه بی‌بی‌سی را مکوم کردند.

شعار " گزارش دهید، جشن نگیرید " پس از آن از سوی سازمان‌دهندگان این تظاهرات انتخاب شد که شبکه بی‌بی‌سی به پوشش مراسم شصتمین سالگرد تاجگذاری ملکه الیزابت پرداخته بود.

در چند ماه گذشته گزارشات مختلفی در مورد خانواده سلطنتی انگلیس منتشر شده بود که شبکه بی‌بی‌سی آنها را نادیده گرفت و از پوشش آنها خودداری کرده و در عوض ساعت‌های بسیاری را صرف تعریف و تمجید از پرنس ویلیامز و همسرش کرد.

به گفته یکی از فعالان شرکت کننده در این تظاهرات شبکه بی‌بی‌سی در تلاش است تا سلطنت را با لباس مدرنیته بیاراید.

این شبکه با وجود پوشش برخی اخبار مانند اتهامهای مالیاتی وارد بر پرنس چارلز و تحقیقات پارلمان این کشور در مورد بودجههای سلطنتی از سوی شبکههای دیگر همچنان به سیاست حمایت از خانواده سلطنتی پایبند است.