به گزارشافکارنیوز، ستاد مشترک ارتش رژیم اسرائیل کابینه نتانیاهو را تهدید کرد، درصورت کاهش بودجه‌های نظامی درهیچ مانور وآموزش نظامی شرکت نخواهد کرد.

الحیات به نقل ازمنابع آگاه نظامی اسرائیلی نوشت؛ کابینه امنیتی رژیم اسرائیل، به‌منظور بررسی میزان جدیدت این تهدید ونیز بررسی میزان کاهش بودجه نظامی ارتش تشکیل جلسه می دهد.

درجلسه امروز قراراست؛ بینی گانتس رئیس ستاد مشترک ارتش ومعاونش به اتفاق تنی چند ازفرماندهان نظامی اسرائیل بودجه پیشنهادی کابینه این رژیم را بررسی کنند، ازهمین رو این فرماندهان نظامی می کوشند براساس بودجه ای که به تصویب می رسد تهدید خود را عملی سازند.

گفته میشود؛ طی روزهای اخیر شهرکنشینان صهیونیست درچندین نوبت نسبت به بودجه ریاضتی کابینه این رژیم درشهرهای مختلف فلسطین اشغالی تظاهرات اعتراض آمیز برپا کردند وخواستار لغو این سیاست ریاضتی رژیم شدند.