به گزارش افکارنیوز، منابع وابسته به جمعیت الوفاق که بزرگترین گروه اپوزیسیون بحرینی به شمار می رود از یورش نیروهای ضد شورش رژیم با یورش به سلول شماره ده زندان الحوض الجاف زندانیان را با باتوم مورد ضرب و شتم قرار دادند.

الوفاق همچنین از به کارگیری گازهای سمی خفه کننده به داخل سلول که سبب مصدومیت تعدادی از زندانیان شد خبر دادند.

مخالفان بحرینی اعلام کردند: نیروهای ضد شورش با وحشی گری تمام به زندانیان حمله و کالاهای شخصی آنها را مصادره کردند.

الوفاق بیان کرد: خانواده زندانیان با توجه به این اخبار نگران سرنوشت عزیران خود هستند به ویژه که وزارت کشور از ذکر توضیح درباره حقیقت ماجرا خودداری کرده است.

در این بیانیه آمده است: زندانیان از وضعیت دشواری رنج می برند به طوری که بسیاری از آنها از حق طبیعی علاج محروم شده اند و تاکنون چندین بار در اعتراض به این موضوع دست به اعتصاب غذا زده اند.