به گزارش افکارنیوز، اینترنت و موتور جستجوی گوگل به وسیله ای برای جاسوسی آمریکا تبدیل شده است. بر این اساس شورای امنیت ملی آمریکا با انتشار کتاب راهنمای ۶۴۰ صفحه ای به کارکنان خود نحوه جمع آوری اطلاعت شخصی و محرمانه افراد از اینترنت را آموزش داده است.

در این کتاب شیوه استفاده از گوگل برای گردآوری اطلاعات در مورد افراد، سازمان ها و گروههای داخلی و خارجی شرح داده شده است. طبق دستورالعمل این کتاب هیچ خط قرمزی برای دسترسی به اطلاعات مذکور وجود ندارد و جاسوسان آمریکایی می توانند برای این منظور اقدام به قانون شکنی کنند.

گفتنی است در سال ۲۰۰۷ نیز کتاب آموزش مشابهی توسط این نهاد آمریکایی منتشر شد که به فاصله اندکی به عنوان سند محرمانه طبقه بندی شد.