به گزارش افکار از واحد مرکزی خبر ؛ راهنمایی و رانندگی دهلی نو با ایجاد صفحه اینترنتی در فیس بوک، تصاویر رانندگان متخلف را جمع آوری می کند.

بر اساس این گزارش، افراد می توانند با مراجعه به این صفحه، تصاویری را که از تخلف رانندگان گرفته اند در آن قرار دهند.

هند بالاترین نسبت مرگ و میر در حوادثرانندگی در جهان را دارد.