به گزارش افکار و به نقل از کمیته اطلاع رسانی ستاد آزادی امام موسی صدر، یک منبع آگاه به نقل از آفریقاییهای ساکن ژنو اعلام کرد که امام موسی صدر ۲ ماه پیش دیده شده است.

این افراد که از مبارزان کشورهای مختلف آفریقایی به ویژه مبارزان مصر هستند، در تحقیقات و فعالیتهای خود درباره تحولات منطقه به مسئله ربوده شدن امام موسی صدر نیز توجه داشته و با پیگیریهای انجام داده از طریق لیبیاییها، به ویژه نظامیان این کشور مطلع شدهاند که امام موسی صدر حدود دو ماه قبل در لیبی دیده شده است.