شبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری به نقل از شاهدان در شهر مصراته لیبی اعلام کرد: جنگنده های نیروهای بین المللی، مواضع گردان های معمر قذافی در اطراف شهر مصراته را بمباران کردند.

همچنین نماینده انقلابیون شهر مصراته با اشاره به محاصره مزدوران قذافی در این شهر گفت: قذافی به زودی سرنگون خواهد شد. رشید بن حمیده در مصاحبه با شبکه خبری العالم گفت قذافی هیچ راهی جز کناره گیری از قدرت و یا فرار ندارد، زیرا مشروعیت خود را در سطح داخلی و بین المللی از دست داده است.

بن حمیده با اشاره به اینکه انقلابیون نیروهای قذافی را به طور کامل در شهر مصراته محاصره کرده اند اظهار داشت جوانان مصراته با گردانهای قذافی مبارزه می کنند و به زودی کنترل این شهر را در اختیار خواهند گرفت. نماینده انقلابیون شهر مصراته خاطرنشان کرد: انقلابیون شهر بنغازی به انقلابیون مصراته پیوسته اند و هماهنگی کامل میان آنها وجود دارد. وی تاکید کرد با وجود حمایت بین المللی از مردم لیبی، آنها در مبارزه با رژیم قذافی به خودشان تکیه می کنند.