سرویس بین المللی افکار نیوز - در پی افزایش نارضایتی های مردم انگلیس از سیاستهای دولت، حدود ۳۰۰ هزار نفر امروز تظاهراتی را در اعتراض به کاهش هزینه های دولتی در لندن برگزار کنند.
به گزارش افکار نیوز، بی بی سی اعتراف کرد که طی هشت سال گذشته، این بزرگترین تظاهرات ضد دولتی و پر سر و صداترین مورد مخالفت با سیاست های دولت بریتانیاست.

مضمون پلاکاردها عمدتا مخالفت با سیاست های دولت است و بر روی یک پلاکارد هم جمله " کامرون باید برود " دیده می شد.
سازمان دهندگان تظاهرات گفته اند که تظاهرات مسالمت آمیز خواهد بود، اما هزاران پلیس در مرکز لندن مستقر شده اند. با این وجود گروهی از معترضان با پرتاب بسته های رنگ و اشیاء به یک ساختمان متعلق به فروشگاه زنجیره ای " تاپ شاپ "، یک شعبه بانک " سنتندرز " و هتل " ریتز " حمله کردند.

معترضان می گویند که این فروشگاه " تاپ شاپ " به کسانی تعلق دارد که به گفته آنها، به اندازه کافی مالیات نمی پردازند.
آنها همچنین مدیران ارشد بانک ها را به سودجویی و بی اعتنایی به دشواری وضعیت اقتصادی شهروندان متهم می کنند و می گویند که این بانک ها بودند که باعثبه وجود آمدن بحران اقتصادی فعلی شدند.

همچنین مهر به نقل از آسوشیتد پرس گزارش داد، در این تظاهرات معلمان، پرستاران و کارمندان دیگر بخشهای دولتی شرکت کنند.
معترضان در لندن پوسترهایی از دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، در کنار مارگارت تاچر، نخست وزیر پیشین از حزب محافظه کار در دست دارند، چون معتقدند که سیاست های آقای کامرون هم مانند سیاست های خانم تاچر به "تقسیم و تفرقه در کشور" منجر می شود.