بزودی با ایجاد تعدیلاتی در قانون اساسی سوریه، تحولاتی عمده در این کشور صورت خواهد گرفت.

به گزارش افکار نیوز، رییس دفتر شبکه العالم در دمشق اعلام کرد، سوریه به زودی شاهد تعدد احزاب خواهد بود، و در سوریه پارلمانی جدید شکل خواهد گرفت که احزاب سیاسی جدیدی در آن فعالیت خواهند کرد.

بر اساس این گزارش، رییس جمهوری سوریه قرار است شخصا بر تحقیقات درباره حوادثاخیر در این کشور نظارت کند.

رییس دفتر شبکه العالم در دمشق خاطرنشان کرد، دولت سوریه به دستور رییس جمهوری این کشور، در ۴۸ ساعت آینده وضع فوق العاده را لغو خواهد کرد.

همچنین قرار است در چارچوب این تغییرات، ماده ۸ قانون اساسی که بر اساس آن تنها حزب سوریه حزب حاکم است، لغو شود.