واحد مرکزی خبر:به گزارش خبرگزاری شینهوا از کابل ؛ سازمان پیمان اتلانتیک شمالی( ناتو) روز یکشنبه اعلام کرد در حمله هوایی این سازمان به منطقه ای در استان پکتیکا در شرق افغانستان دستکم ده فرد مسلح کشته شدند .

این خبرگزاری به جزئیات بیشتری اشاره نکرد .