پلیس فیلیپین روز یکشنبه اعلام کرد کارگرانی که مشغول کندن زمین برای احداثاستخر بودند چهارده جمجمه انسان را در یک گور دسته جمعی پیدا کردند. کارگران روز جمعه این بقایای انسان را در شهر ناسوگبو در جنوب فیلیپین پیدا کردند و پلیس بلافاصله محل را به محاصره خود درآورد. پلیس فیلیپین با صدور بیانیه ای اعلام کرد تحقیقات بیشتر مشخص کرد این مکان در زمان جنگ دوم جهانی پادگان نیروهای ژاپنی بوده است و ساکنان محلی معتقدند بقایای جمجمه های پیدا شده متعلق به اسرای جنگی است.

این بیانیه افزود پزشکی قانونی در حال بررسی است تا ملیت قربانیان را مشخص کند ولی تصور می شود این افراد فیلیپینی باشند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از مانیل، فیلیپین از مستعمرات سابق آمریکا سال هزار و نهصد و چهل و دو در زمان جنگ جهانی دوم تحت کنترل ژاپن در آمد. اشغال فیلیپین توسط ژاپن سه سال ادامه داشت و اعتقاد بر این است که این مدت زمان تاریکترین دوره در تاریخ فیلیپین محسوب می شود.