نيروهاي قذافي در ادامه حملات خود به شهرهاي ليبي با گلولههاي تانك و خمپاره شهر مصراته را گلولهباران كردند.

به گزارش فارس، خبرگزاری رویترز اعلام کرد که نیروهای دیکتاتور لیبی با استفاده از تانک و خمپاره‌اندازها، شهر مصراته را گلوله‌باران کردند.

این در حالی است که با پیشروی ارتش انقلابی لیبی به سمت غرب و با آزادسازی دو شهر مهم اجدابیا و البریقه در جنوب بنغازی، این امید را در انقلابیون به وجود آورده است که با عبور از شهرهای راس لانوف و بن جواد خود را به شهر مهم سرت برسانند.

نیروهای وابسته به " معمر القذافی " ۱۲ مارس پایانه نفتی راس لانوف را از انقلابیون باز پس گرفته بودند اما امروز بار دیگر این پایانه به تصرف انقلابیون درآمد.

راس لانوف در ۳۷۰ کیلومتری غرب بنغازی پایگاه انقلابیون و ۲۱۰ کیلومتری اجدابیا، شهر استراتژیکی که دیروز به تصرف انقلابیون درآمد، قرار دارد.

آثار نبرد در امتداد جاده نزدیک به پایانه نفتی از جمله مهمات رها شده و ساختمان نیمه مخروبه مشاهده می‌شود.

انقلابیون لیبی امروز همچنین موفق شدند روستای بن جواد واقع در ده‌ها کلیومتری راس لانوف را به تصرف خود درآورند.

بن جواد ۶ مارس به كنترل نيروهاي قذافي درآمده بود.