به گزارش ایسنا، در حاشیه مراسم جشن جهانی نوروز و بعد از سخنرانی رئیس جمهور تاجیکستان این کتاب از سوی احمدی‌نژاد، رییس جمهور کشورمان به رییس جمهور تاجیکستان اهداء شد و سپس گروه موسیقی از تاجیکستان به اجرای برنامه پرداخت.

رودكي، شاعر قرن چهارم، به عنوان پدر شعر فارسي شناخته شده و مقبره آن در سمرقند در تاجيكستان است.