به گزارش فارس، مخالفان دولت اردن که نام جنبش اعتراضی خود را " ۲۴ مارس " گذاشته‌اند اعلام کردند روز جمعه هفته جاری از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۲ با شعار " تحصن وحدت و اصلاحات "، در میدان " رأس العین " شهر " امان "(پایتخت اردن) تحصن خواهند کرد.

شایان ذکر است که درپی افزایش نارضایتی شهروندان اردنی از وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور، تعدادی از شهروندان معترض با برگزاری یک تحصن تحت عنوان " جنبش ۲۴ مارس " در میدان " جمال عبدالناصر " امان، اعتراض خود را به وضعیت موجود در کشور نشان دادند ولی نیروهای امنیتی اردن از یک طرف و نیروهای لباس شخصی و مزدوران حکومت از طرف دیگر، با حمله به تحصن کنندگان، ۱ نفر را شهید و بیش از ۱۰۰ نفر را مجروح کردند.