به گزارش افکارنیوز، صاحبان این کارخانه قصد دارند ظرف دو سال آینده ۳۰۰ زن دیگر را نیز در این کارخانه استخدام کنند.

مدیر اجرایی این کارخانه اعلام کرد که برای اولین در این کشور، کارمندان زن مطابق با قوانین بازار کار با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان سعودی در بخش خصوصی در سراسر عربستان استخدام می‌شوند.

به گزارش ایسنا به نقل از البوابه، شمار زیادی از زنان سعودی تاکنون برای استخدام در این کارخانه ثبت‌نام کرده‌اند.

این طرح ابتکاری در عربستان همچنین یک فضای کاری مناسب برای زنان این کشور مطابق با قوانین مذهبی و رسوم سنتی مردم فراهم میکند. به این ترتیب زنان عربستان نیز میتوانند در بخشهای صنعتی و کشاورزی فعالیت کنند.