به گزارش افکارنیوز، پلیس انگلیس حمله به یک مرکز اسلامی در شهر «بلچلی» در انگلیس را «بزدلانه» و «شرم‌آور» خواند.

بنا به گزارش آی‌تی‌وی حمله به این مرکز اسلامی شب گذشته صورت گرفت که در خلال آن یک بطری حاوی مواد قابل اشتعال آتش زده شد و به روی سقف مسجدی در این شهر پرتاب شد.

افراد داخل این مسجد به سرعت این آتش را خاموش کرده و از وارد آمدن خسارت به ساختمان مسجد جلوگیری کردند.

احتمال می‌رود این حمله با موج اسلام‌هراسی ایجاد شده در انگلیس که به دنبال بریده شدن سر یک سرباز انگلیسی ایجاد شد، مرتبط باشد.

روز گذشته دو مرد در لندن به یک سرباز انگلیسی حمله کردند و او را سر بریدند. پس از این حادثه کابینه انگلیس تشکیل جلسه داد تا احتمال تروریستی بودن این حادثه را بررسی کند.

پایان یافتن نشست کابینه انگلیس با موج اسلام‌هراسی جدیدی همراه شد که رسانه‌های غربی به آن دامن زدند.

رسانه‌ها و مقامات غربی همواره طی سالهای اخیر از حادثه‌های وحشتناکی که خاطرات آشکار در اذهان مخاطب بر جای می‌گذارند برای تلقین اسلام‌هراسی استفاده کرده‌اند. حادثه بمب‌گذاری ماراتن بوستون در آمریکا از جمله دیگر حوادثی بود که رسانه‌های غربی در گزارش آن تلاش گسترده‌ای برای ایجاد موج اسلام‌هراسی به راه انداختند.

در همین حال، کارشناسان امور روان‌شناسی که فنون دستکاری‌های ذهنی و عملیات روانی رسانه‌ها را بررسی می‌کنند، این نحوه گزارش‌دهی را مصداق کنترل ذهن مخاطب با توسل به دو تکنیک «دستکاری ذهنی با حمله‌های شخصی» و «توسل به ترس و هیجانات منفی» می‌دانند.

در تکنیک اول، رسانه‌ها تلاش می‌کنند بین ویژگی‌های ظاهری یا رفتار نادرست یک یا چند فرد، پیوند ذهنی ایجاد شود تا مخاطب نتیجه‌گیری خود از عمل نادرست آن شخص یا اشخاص را به مکتب وی تعمیم دهد. بر این اساس، رسانه‌های انگلیس در روزهای گذشته تلاش کرده‌اند دو مردی که سر این سرباز انگلیسی را بریده‌اند را مسلمان معرفی کنند تا مخاطبان خود را به این نتیجه گیری برسانند که هر فرد مسلمانی مرتکب چنین جنایاتی می‌شود.

در تکنیک دوم تلاش می‌شود ابتدا رویدادی منفی طوری گزارش شود که احساس ترس و هیجانات منفی شخص برانگیخته شود؛ در بحبوحه برانگیختگی این احساسات ناگهان به رفتار یا آداب و رسوم یا ویژگی ظاهری بارزی که گروه خاصی را در ذهن مخاطب تداعی می‌کند اشاره می‌شود تا مخاطب بر اساس اصول «شرطی‌سازی کلاسیک» در روان‌شناسی همواره آن گروه را با آن هیجانات منفی در ذهن تداعی کند.

رسانههای غربی زیادی از روز گذشته حادثه بریده شدن سر سرباز انگلیسی را به این نحو گزارش دادهاند که دو مهاجم، اللهاکبر گویان سر یک سرباز انگلیسی را بریدند.