نورسلطان نظربایف بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان به پیروزی دست یافت.

به گزارش واحد مرکزی خبر، خبرگزاری شین هوا در خبری فوری از آستانه و به نقل از کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان اعلام کرد: نظربایف نود و پنج و نیم درصد آرای انتخابات ریاست جمهوری را کسب کرده و بار دیگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده است.

نظربایف ساعات اولیه بامداد امروز و بر اساس نتایج مقدماتی انتخابات پیروزی خود را اعلام کرده بود.

وی در بازدید از دفتر حزب حاکم " نور اوتان " اعلام کرد، نتایج اولیه شمارش آراء در کمیسیون مرکزی انتخابات و نظرسنجی های به عمل آمده پیش از برگزاری انتخابات حکایت از آن داشت که مردم قزاقستان عملکرد وی را در مدت این ۲۰ سال تایید می کنند.