به گزارش افکارنیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، شاهدان عینی گفتند که نیروهای امنیتی سعودی بدون حکم قضایی، دهها نفر از اهالی شهرهای شیعه نشین قطیف و احساء را بازداشت کرده و به محل نامعلومی بردند.

این بازداشت ها به دنبال تظاهرات گسترده مردم شهرهای قطیف واحساء علیه رژیم آل سعود صورت گرفت.

شهرهای مختلف عربستان بویژه شهرهای شرقی این کشور از بیش از یک ماه قبل شاهد تظاهرات مردم است. مردم عربستان خواستار اصلاحات سیاسی ریشه ای، پایان دادن به تبعیض موجود و فساد اداری و مالی خاندان آل سعود و دستیابی به آزادی و دموکراسی هستند.